woensdag 20 mei 2015

Nieuw: waarstaatjegemeente.nl

Op deze website zie je een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen.


Gemeentes vergelijken
Je kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar jouw gemeente staat. Je kunt de gegevens vergelijken met andere gemeenten en, indien je dat wenst, gebruiken om meer inzicht te krijgen, voor informatie voor besluitvorming, agenda vorming, verantwoording of onderzoek.

Vergeleken onderwerpen
Met de volgende onderwerpen kun je jouw gemeente vergelijken met andere gemeentes of het landelijk gemiddelde: leefklimaat, ruimte en mobiliteit, openbare orde en veiligheid, maatschappelijke participatie, bedrijvigheid en economie, werk en inkomen, onderwijs, jeugd en jeugdhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning en zorg, gezondheid, bestuur en organisatie, gemeentelijke financiën, gemeentelijke dienstverlening, duurzame ontwikkeling en gemeenteprofiel.

Waar komt de informatie vandaan?
De website is ontwikkeld door KING met behulp van Swing Dashboard van ABF Research (Delft). De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. Waarstaatjegemeente.nl is nog in ontwikkeling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten